5/5

Import (dovoz) psa

  • Added: 30.09.2015   |   161 readings / views
Import (dovoz) psa
 
Kúpili ste si psíka/sučku zo zahraničia? 
Aby mohol byť prihlasovaný na výstavy, nie je povinné zapísať jedinca do plemennej knihy UKK.
Aby mohol byť uchovnený, musí byť zapísaný v plemennej knihe UKK.
Aby mohol byť zapísaný do plemennej knihy UKK, musíte mať exportný preukaz pôvodu. Postup nájdete TU.
 
Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. 

Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.


Potvrdenie totožnosti psa