Zoznam členov 2019

01/ Blahová Dominika, Partizánske
02/ Havlík Antonín, Nitra
03/ Havlíková Zuzana ml., Nitra
04/ Havlíková Zuzana, Nitra
05/ Hyčko Vladimír, Nitra
06/ Hyčková Eva, Nitra
07/ Johanik Jozef, Nitra
08/ Johaniková Marta Mgr., Nitra
09/ Martinkovičová Adriana, Nitra
10/ Olexa Štefan, Gemerská Poloma
11/ Orbanová Darina MUDr., Nitra
12/ Pabin Milan, Duplín
13/ Zucker David, Nitra