5/5

Pripúšťacie povolenie

  • Added: 30.09.2015   |   121 readings / views
Pripúšťacie povolenie
 
Pripúšťacie povolenie si u poradcu chovu vyžiadajte min. 30 dní pred predpokladaným háraním suky.
Pokiaľ nemáte vybraných krycích psov, poraďte sa so skúsenými chovateľmi, alebo s príslušným poradcom chovu  v dostatočnom predstihu.
 
Žiadosť o pripúšťacie povolenie je potrebné vypísať komplet a priložiť k nemu všetky požadované materiály. Poradca chovu je tu, aby Vám poradil! Je to člen klubu a človek, ako Vy, takže keď Vy nestíhate, nepožadujte od neho, aby to za Vás doháňal. Niekedy sa to naozaj nedá.
 
Pokiaľ ste už obdržali pripúšťacie povolenie a napárili sučku, ste povinný do 5 dní oznámiť poradcovi chovu uskutočnené párenie.
 
Keď sa narodia šteniatka, ste povinný do 5 dní nahlásiť to poradcovi chovu.
Šteniatka vo veku od 6 týždňov je potrebné dať očipovať.