5/5

TOP Americká Akita

  • Added: 02.10.2015   |   47 readings / views
Do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1. januára daného roku  do 31. decembra daného roku.
  • súťaž je vypísaná pre psov a sučky v majetku člena KCHAA
  • jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe
  • do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1.1.  do 31.12. bežného roka na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou SKJ na Slovensku, na ktorých sa zadáva minimálne CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, celoštátne, národné, medzinárodné, ) Európska výstava, Svetová výstava.
  • jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov a splní požadovaný limit, získa titul TOP AMERICKÁ AKITA pre daný rok poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené na webovej stránke
Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude do 30. 3. daného roku
Najúspešnejší 3  jedineci budú odmenený pohárom na špeciálnej výstave, ktorý si musí majiteľ prevziať osobne.

Tabuľka Výstav