5/5

XIV. Klubová výstava Nitra / Zobor 03.10.2020

  • Added: 27.07.2020   |   92 readings / views

Miesto konania: Penzión ARTIN, Nitra - Zobor

so zadávaním titulov KV, CAC SR, CAJC SR, BOB, BOS

Posudzovateľ: Dana Žampachová CZ

Registrácia psov – od 9:30 hod.

Posudzovanie tried – od 10:00 hod.

Termíny uzávierok:

I. uzávierka: 31.8 2020

VÝSTAVNÉ POPLATKY ČLENOVIA:
30,- € - za 1.psa 
25,- € - za ďalšieho psa
15,- € - mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

VÝSTAVNÉ POPLATKY NEČLENOVIA:
35,- € - za 1.psa 
30,- € - za ďalšieho psa
20,- € - mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

II. uzávierka: 21.9 2020

VÝSTAVNÉ POPLATKY ČLENOVIA:
35,- € - za 1.psa 
30,- € - za ďalšieho psa
15,- € - mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

VÝSTAVNÉ POPLATKY NEČLENOVIA:
40,- € - za 1.psa 
35,- € - za ďalšieho psa
20,- € - mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

BONITÁCIA - po skončení výstavy - poplatok 10,00 €

                            nečlen KCHAA - poplatok 20,00 €


Prihlasovanie cez www.clubdogshow.sk