5/5

XVI. Klubová výstava Nitra CAC - 25.09.2022

  • Added: 25.08.2022   |   80 readings / views

Miesto konania: Nitra, Reštaurácia "Zlatá sviňa"

so zadávaním titulov KV, CAC SR, CAJC SR, BOB, BOS

Posudzovateľ: Janek Jana / SK

Registrácia psov – od 9:30 hod.

Posudzovanie tried – od 10:30 hod.

Termíny uzávierok:

Uzávierka: 16.9 2022

VÝSTAVNÉ POPLATKY ČLENOVIA:
35,- € - za 1.psa 
30,- € - za ďalšieho psa
15,- € - mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

VÝSTAVNÉ POPLATKY NEČLENOVIA:
40,- € - za 1.psa 
35,- € - za ďalšieho psa
20,- € - mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

BONITÁCIA - UCHOVNENIE - po skončení výstavy - poplatok 10,00 €

                                                           nečlen KCHAA - poplatok 20,00 €


Prihlasovanie cez www.clubdogshow.sk