Cenník KCHAA

Člen KCHAANečlen
Zápisné (nový člen+obnova členstva po neplatených rokoch)15,00 €-
Členský príspevok20,00 € / kalendárny rok-
Uchovnenie10,00 €20,00 €
Pripúšťacie povolenie3,00 €20,00 €
Krytie chovným psom5,00 €20,00 €
(krycí pes v majetku nečlena, nie zahraničné krytie)
Kontrola vrhu15,00 €30,00 €
Cestovné pri kontrole vrhu0,25 € / km0,25 € / km
Zápis šteniat2,00 € / šteňa4,00 € / šteňa
Chovná výnimka150,00 €300,00 €

Bankové spojenie:
TATRABANKA a.s.
Názov účtu:
KCHAA číslo účtu: 2922848752/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2284 8752
BIC (SWIFT) TATRSKBX

 
Do správy pre príjmateľa uvádzajte vždy účel platby!!!
Cenník platný od 01.01.2015