Ako sa stať členom klubu?
O prihlášku do klubu chovateľov Amerických Akít môžete požiadať tajomníka klubu, alebo si ju môžete stiahnuť TU.

Zápisné nového člena je 15,- €
Členský poplatok na jeden rok je 20,- €


Nakoľko už nepoužívame členské preukazy, každý mesiac sa aktualizuje zoznam členov na klubovej stránke. V prípade, že sa tam nenájdete, kontaktujte webmastra.
Členský poplatok je potrebné uhradiť vždy do konca februára príslušného roka, alebo do termínu uvedeného na
klubovej stránke.
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko a členské s uvedením roku:
napr. J.Nový, čl.  2015
Bankové spojenie:

TATRABANKA a.s.
Názov účtu:
KCHAA číslo účtu: 2922848752/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2284 8752
BIC (SWIFT) TATRSKBX