Adresa Klubu chovateľov amerických akít - KCHAA 
Zuzana Havlíková
Svätourbanská 40, Nitra 949 01
e-mail: americanakita@americanakita.sk
Tel.: 037/ 7419 249
****************************************************************************************************************************************************************

Predsedníčka klubu:
Zuzana Havlíková
Svätourbanská 40, Nitra 949 01
e-mail: predseda@americanakita.sk
Mob.: +421 948 161 541
****************************************************************************************************************************************************************

Podpredseda + hlavný poradca chovu:
Štefan Olexa
Turecká 619, Gemerská Poloma 049 22
e-mail: pomocny_pch@americanakita.sk
Mob.: +421 911 774 256
****************************************************************************************************************************************************************

Tajomníčka klubu:
Eva Hyčková
Krčméryho 25, Nitra 949 01
e-mail: tajomnik@americanakita.sk 
Tel: 037/77 222 79
****************************************************************************************************************************************************************
Pomocný poradca chovu: 
Mgr. Marta Johaniková
Hornozoborská 1, Nitra 949 01 
e-mail: poradca_chovu@americanakita.sk 
Mob.: +421 907 780 347 Nemecky + Maďarsky
****************************************************************************************************************************************************************

Ekonóm klubu:
Antonín Havlík
Svätourbanská 40, Nitra 949 01
e-mail: pokladnik@americanakita.sk 
****************************************************************************************************************************************************************

Propagačný a tlačový referent:
Zuzana Havlíková ml.
Svätourbanská 40, Nitra 949 01
e-mail: webmaster@americanakita.sk
Mob.: +421 948 814 570 Anglicky
****************************************************************************************************************************************************************