Zuznam členov 2021

k 10.03.2021

01/Belica Ján, Pezinok
02/Blahová Dominika, Partizánske
03/Csemez Sebastián, Svätý Peter
04/Eglová Michaela, Závod
05/Havlík Antonín, Nitra
06/Havlíková Zuzana ml., Nitra
07/Havlíková Zuzana, Nitra
08/Hyčko Vladimír, Nitra
09/Hyčková Eva, Nitra
10/Kozelová Ida, Medzilaborce
11/Martinkovičová Adriana, Nitra
12/Mokošová Zdenka, Bystričany
13/Olexa Štefan, Gemerská Poloma
14/Orbanová Darina MUDr., Nitra
15/Rosa Ľuboš, Ružomberok
16/Zucker David, Nitra