Zoznam členov 2023

k 15.03.2023

01/Blahová Dominika, Partizánske
02/Cseméz Sebastián, Svätý Peter
03/Havlík Antonín, Nitra
04/Havlíková Zuzana ml., Nitra
05/Havlíková Zuzana, Nitra
06/Hyčko Vladimír, Nitra
07/Hyčková Eva, Nitra
08/Kozelová Ida, Medzilaborce
09/Margitanová Nina Mgr., Košice
10/Nárožný Peter, Žiar nad Hronom
11/Olexa Štefan, Gemerská Poloma
12/Orbanová Darina MUDr., Nitra
13/Rosa Ľuboš, Ružomberok
14/Strelková Soňa, Košice
15/Zucker David, Nitra