Zoznam členov 2020

k 27.02.2020

01/Belica Ján, Pezinok
02/Bendík Marek, Smižany
03/Blahová Dominika, Partizánske
04/Eglová Michaela, Závod
05/Havlík Antonín, Nitra
06/Havlíková Zuzana ml., Nitra
07/Havlíková Zuzana, Nitra
08/Hyčko Vladimír, Nitra
09/Hyčková Eva, Nitra
10/Johanik Jozef, Nitra
11/Johaniková Marta Mgr., Nitra  
12/Kubíková Marcela Ing., Krupina
13/Mahrefková Marcela Mgr., Špišské Hanušovce
14/Margitanová Nina Mgr., Košice
15/Martinkovičová Adriana, Nitra
16/Olexa Štefan, Gemerská Poloma
17/Orbanová Darina MUDr., Nitra
18/Pabin Milan, Duplín
19/Zucker David, Nitra
*************
20/Strelková Soňa Ing., Košice
21/Csemez Sebastián, Svätý Peter