5/5

Ako mám postupovať, keď chcem uchovniť suku/psa?

  • Added: 30.09.2015   |   422 readings / views
Ako mám postupovať, keď chcem uchovniť psa/suku?

Pokiaľ chcete uchovniť psa/suku, musí byť zapísaný v plemennej knihe UKK!
  • pes/suka musí dosiahnuť vek minimálne 18 mesiacov, aby mohol byť jedinec uchovnený
  • pes/suka musí absolvovať minimálne 1 výstavu (KV,ŠV) od veku 15 mesiacov - tr.stredná, tr. otvorená, tr. šampionov so známkou Výborný a Veľmi dobrý /zápis do PP/
  • vyhotovenie dysplázie bedrových kĺbov (DBK) od veku 18 mesiacov. Výsledok musí byť zapísaný v PP a zdokladovaný príslušným certifikátom od veterinárneho lekára.
Na výstave poriadanej klubom sa jedincovi skontroluje chrup a odmeria sa výška, dĺžka. Povaha sa posudzuje počas týchto úkonov. Jedinec si musí nechať bez problémov skontrolovať chrup (u psov semeníky) a musí sa nechať odmerať. Pokiaľ to nie je možné urobiť, môže to zopakovať na ďalších výstavách. Ale vždy musí byť jedinec prihlásený na danú výstavu.

Aby mohol byť psovi na výstave poriadanej klubom skontrolovaný chrup a odmeraná výška, musí majiteľ zaslať prihlášku.

Zoznam veterinárnych lekárov 
 
Po splnení všetkých podmienok, zašlete tlačivo Žiadosť o zaradenie do chovu príslušnému poradcovi chovu so všetkými potrebnými prílohami.